Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PXT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí
 • Tên quốc tế
  Petroleum Pipeline & Tank Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  DOBC
 • Trụ sở chính
  35G đường 30/4, Phường 9, Thành phố Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Việt Nam
 • Điện thoại
  2854160800
 • Fax
  2854160792
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Quang Ngọc
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Mạnh Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Chí Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Lân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thức Quý
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Phương Ngọc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Mậu Thơ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Chí Cường
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tuấn Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Đình Bảo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Quốc Trung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Xuân Sỹ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Ngọc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Đình Bảo
  Kế toán trưởng
 • Mai Đình Bảo
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ