Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
 • Tên quốc tế
  Petroleum Equipment Assembly And Metal Structure Joinstock Company
 • Viết tắt
  PVC-MS
 • Trụ sở chính
  Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại
  02 543 848 404
 • Fax
  02 543 848 229
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Văn Quang
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phillip H.G.Lim
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lim Hau Guan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Vũ Phượng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Tự Hiểu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thái Doãn Thuyết
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thùy Trang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Văn Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Thu Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Vũ Phượng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Sỹ Huấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Chu Tứ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Thái Doãn Thuyết
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tấn Yên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Ngọc Tú
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ