Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí (PXS: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

  • Tên pháp định
    Công ty Cổ phần Kết cấu Kim loại và Lắp máy Dầu khí
  • Tên quốc tế
    Petroleum Equipment Assembly And Metal Structure Joinstock Company
  • Viết tắt
    PVC-MS
  • Trụ sở chính
    Số 02 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thắng Nhất, Tp.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
  • Điện thoại
    +84-(0)64.3848 229
  • Fax
    +84-(0)64.3848 404
  • Website

CHI TIẾT

  • Thành viên của TTGD
     
  • Lĩnh vực
    Xây dựng & Vật liệu
  • Ngành
    Công trình xây dựng
  • Số chi nhánh
    0
  • Số nhân viên
    0

BAN LÃNH ĐẠO

  • Tên
    Chức vụ
  • Đỗ Văn Quang
    Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Đình Thế
    Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
  • Phillip H.G.Lim
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Phạm Tất Thành
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Lim Hau Guan
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Thái Doãn Thuyết
    Thành viên Hội đồng quản trị
  • Nguyễn Văn Thân
    Trưởng Ban Kiểm soát
  • Vũ Thị Thu Hải
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Hoàng Văn Hải
    Thành viên Ban Kiểm soát
  • Phạm Tất Thành
    Tổng Giám đốc
  • Thái Doãn Thuyết
    Phó Tổng Giám đốc
  • Trần Sỹ Huấn
    Phó Tổng Giám đốc
  • Nguyễn Tấn Yên
    Phó Tổng Giám đốc
  • Phạm Chu Tứ
    Phó Tổng Giám đốc
  • Nguyễn Đức Đạt
    Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ