Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí miền Trung (PXM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí miền Trung
 • Tên quốc tế
  Mientrung Petroleum Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PVC-MT
 • Trụ sở chính
  Tầng 9 Tòa nhà PVcomBank, Lô A2.1, đường 30/4 Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
 • Điện thoại
  +84-(0)511-363.58.88
 • Fax
  +84-(0)511-363.57.77
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Đình Phước
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Tuấn Nguyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Long Mỹ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nông Ngọc Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Ngọc Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiến Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Lê Lệ Diễm
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Tú Nguyệt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Tĩnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Tuấn Nguyên
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Công Toanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trịnh Thị Du Phương
  Kế toán trưởng
 • Trịnh Thị Du Phương
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ