Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Thương Mại Dầu khí - Idico (PXL: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư Xây Dựng Thương Mại Dầu khí - Idico
 • Tên quốc tế
  Idico - Petroleum Trading Cóntruction Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PVC-IDICO
 • Trụ sở chính
  Lầu 3, Khang Thông Building, 67 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM
 • Điện thoại
  028 39.25.99.75
 • Fax
  028 39.25.99.76
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đinh Văn Hưng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đặng Việt Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Công Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đăng Thanh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Huyền Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Hoàng Giang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Công Trung
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Việt Bằng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hồng Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Chuyển
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Quang Tùng
  Kế toán trưởng
 • Phạm Quang Tùng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ