Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (PXI: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí
 • Tên quốc tế
  Petroleum Industrial And Civil Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PVC - IC
 • Trụ sở chính
  Số 35D, Đường 30/4, Phường 9, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại
  +84-(0)64-383.47.84
 • Fax
  +84-(0)64-383.99.25
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Chu Tứ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trương Chí Thiện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Hoành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Sỹ Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Văn Tuy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Ngô Trúc Vy
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Thị Thu Hoài
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Sỹ Hoàng
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Mạnh Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phùng Văn Công
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hoành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Ngọc Hoàng
  Kế toán trưởng
 • Lê Ngọc Hoàng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ