Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An (PXA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư và Thương mại Dầu khí Nghệ An
 • Tên quốc tế
  Petrovietnam – Nghe An Investment & Trading Joint stock company
 • Viết tắt
  PVIT
 • Trụ sở chính
  Tầng 23-14 tòa nhà Dầu khí Nghệ An, số 7 đường Quang Trung TP Vinh, tỉnh Nghệ An.
 • Điện thoại
  +84-(0)38-35.86.488
 • Fax
  +84-(0)38-35.86696
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Lương Sơn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Phi Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Huy Hoàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Viết Phú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thanh Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hoàng Đạt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Đình Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Hữu Tuyến
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Huyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Bá Chinh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Phóng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Hoàng Đạt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Hoa
  Kế toán trưởng
 • Dương Thanh Ngọc
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ