Công ty Cổ phần xi măng Dầu khí Nghệ An (PX1: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần xi măng Dầu khí Nghệ An
 • Tên quốc tế
  Nghe An Petroleum cement joint stock company
 • Viết tắt
  XMDK-NA
 • Trụ sở chính
  Km số 62, Quốc lộ 7, xã Hội Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An
 • Điện thoại
  +84-(0)38-387.21.31
 • Fax
  +84-(0)38-387.23.54
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Thị Hằng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Thắng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Nghĩa Châu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Mạnh Khởi
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Hòa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Sỹ Lợi
  Kế toán trưởng
 • Đặng Đình Đồng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ