Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên (PWS: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Ga, nước & dịch vụ công cộng gia dụng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Phú Yên
 • Tên quốc tế
  Phu Yen Water Supply and Sewerage Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PYWASE
 • Trụ sở chính
  Số 05 Hải Dương, xã Bình Ngọc, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
 • Điện thoại
  (057) 3823 557
 • Fax
  (057) 3828 388
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Nước
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Phú Liệu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Tạ Bình Nguyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Hoàng Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tấn Thuần
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Xuân Triết
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thiện Thành
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thế Thanh Loan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đặng Đức Hoàng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Xuân Triết
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tấn Thuần
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Phú Liệu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Thị Lục Hà
  Kế toán trưởng
 • Lê Xuân Triết
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ