Công ty cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí (PVY: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Chế tạo Giàn khoan Dầu khí
 • Tên quốc tế
  PetrovietNam Marine Shipyard Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PV Shipyard
 • Trụ sở chính
  65A2 - đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Điện thoại
  (84.64) 354 5555
 • Fax
  (84.64) 351 2121
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dầu khí
 • Ngành
  Dịch vụ và Thiết bị dầu khí
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Quang Hiếu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Minh Phú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đồng Quang Triều
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Hương Giang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Bảo
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Mỹ Lâm
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Thanh Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lục Dũng Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Mạnh Trường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Phương Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quang Hiếu
  Tổng Giám đốc
 • Đào Đỗ Khiêm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Quốc Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Nam Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Hồng Nhung
  Kế toán trưởng
 • Phạm Trường Giang
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ