Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí (PVT: HOSTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Cổ phần Vận tải dầu khí
 • Tên quốc tế
  Petrovietnam Transportation Corporation
 • Viết tắt
  PV Trans Corp
 • Trụ sở chính
  Tầng 4, Tòa nhà H3, 384 Hoàng Diệu, P.6, Q.4, TP.HCM
 • Điện thoại
  028 911.13.01
 • Fax
  028 911.13.00
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đoàn Văn Nhuộm
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Thế Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Mạnh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Việt Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quốc Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Mạnh Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Kim Anh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Kim Kwang Hyuk
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Hòa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Hưng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Việt Anh
  Tổng Giám đốc
 • Trần Tuấn Nam
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quốc Thịnh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Hữu Phúc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Duyên Hiếu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mai Thế Toàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Linh Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Đình Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Khắc Đô
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Viết Long
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Anh Nam
  Kế toán trưởng
 • Phạm Việt Anh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ