Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PVS: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
 • Tên quốc tế
  Petrovietnam Technical Services Corporation
 • Viết tắt
  PTSC
 • Trụ sở chính
  Tầng 5, tòa nhà Petrovietnam,số 1-5 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, quận 1, TP.HCM
 • Điện thoại
  028 910.28.28
 • Fax
  028 910.29.29
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dầu khí
 • Ngành
  Dịch vụ và Thiết bị dầu khí
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Thanh Tùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Xuân Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Mạnh Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lưu Đức Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Quốc Hoan
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Thị Oanh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Thu Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Hữu Việt Cường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Mạnh Cường
  Tổng Giám đốc
 • Tạ Đức Tiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Hồ Bắc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Hải
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Văn Đại
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Việt Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Trần Toàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Quang Chánh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Bảo
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Đức Thủy
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ