CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI (PVR: UPCOM) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PVR HÀ NỘI
 • Tên quốc tế
  HA NOI PVR INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  HANOI PVR ., JSC
 • Trụ sở chính
  Số 143 ngõ 85 phố Hạ Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại
  466647484
 • Fax
  462620703
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Khúc Thị Thanh Huyền
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Duy Điền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Văn Phú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Bẩy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Thanh Thủy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Khúc Thị Thanh Trâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thu Thảo My
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Duy Điền
  Tổng Giám đốc
 • Lê Huy Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Quỳnh Ly
  Phó Tổng Giám đốc
 • Chu Xuân Thắng
  Kế toán trưởng
 • Khúc Thị Thanh Huyền
  Kế toán trưởng
 • Bùi Thu Hà
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ