Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam (PVR: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Kinh doanh dịch vụ cao cấp Dầu khí Việt Nam
 • Tên quốc tế
  PetroVietnam Premier Recreation Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PVR
 • Trụ sở chính
  Tầng 3, Tòa nhà Fafim, số 19 Nguyễn Trãi, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội
 • Điện thoại
  03.33820727
 • Fax
  03.33820273
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Bùi Văn Phú
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Khoa Điền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Duy Điền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Khúc Thị Thanh Huyền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Thị Hương
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Ngô Thị Minh Nguyệt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Xuân Dương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Duy Điền
  Tổng Giám đốc
 • Khúc Thị Thanh Huyền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Huy Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Hà Thu
  Kế toán trưởng
 • Bùi Thu Hà
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ