Công ty Cổ phần DẦU NHỜN PV OIL (PVO: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần DẦU NHỜN PV OIL
 • Tên quốc tế
  PV OIL LUBE JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  CÔng ty cổ phần dầu nhờn PV OIL
 • Trụ sở chính
  Số 201 Đường Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại
  2839326232
 • Fax
  838982626
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dầu khí
 • Ngành
  Dịch vụ và Thiết bị dầu khí
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Xuân Trình
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Văn Bách
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Đức Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Phước Giáng Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Diệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Bình
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Anh Tuấn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Văn Bách
  Tổng Giám đốc
 • Lưu Văn Truy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bạch Tuấn Đạt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bạch Tuấn Đạt
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ