Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí (PVM: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí
 • Tên quốc tế
  Petrovietnam Machinery–Technology Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PVMACHINO.,JSC
 • Trụ sở chính
  Số 8 Tràng Thi, Hàng Trống, Hoàn Kiếm, Hà Nội
 • Điện thoại
  2438260344
 • Fax
  2438254050
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Máy công nghiệp
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Văn Hiệp
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Tô Ngọc Tuyết
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Việt Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đình Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lý Thu Vân
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Hòa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hà Thị Thanh Hậu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Đình Trung
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Hữu Lạc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Xuân Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Ngọc Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Trung Nghĩa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Văn Thục
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Minh Đức
  Kế toán trưởng
 • Bùi Hữu Lạc
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ