Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí (PVL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Địa ốc Dầu khí
 • Tên quốc tế
  Petroleum Real Estate Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PVPOWER LAND.,JSC
 • Trụ sở chính
  Tòa nhà Trung tâm dịch vụ thương mại và khách sạn Quỳnh Lưu, khối 1 Thị trấn Cầu Giát, huyện Quỳnh Lưu, Thành phố Nghệ An
 • Điện thoại
  +84-(0)4-37.85.69.69
 • Fax
  +84-(0)4-37.85.68.88
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Quốc Huy
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hưng Bường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Quốc Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Văn Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Kỳ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Quang Minh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Dũng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Toàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Đắc Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Quyết
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Việt
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Quyết
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ