Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt (PVL: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Dịch vụ Đầu tư Bất Động Sản

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Đầu tư Nhà đất Việt
 • Tên quốc tế
  Viet Property Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  VPRO
 • Trụ sở chính
  số 2A, phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 • Điện thoại
  2437856969
 • Fax
  02437856888
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Bất động sản
 • Ngành
  Đầu tư và phát triển bất động sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Quốc Huy
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Lê Đình Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Quang Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Văn Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hưng Bường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Kỳ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Giang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc Toàn
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Hiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Quyết
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Việt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Việt
  Kế toán trưởng
 • Phạm Thị Bích Thủy
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ