Tổng Công ty tư vấn thiết kế dầu khí - CTCP (PVE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty tư vấn thiết kế dầu khí - CTCP
 • Tên quốc tế
  PetroVietnam Engineering Consultancy Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PV Engineering
 • Trụ sở chính
  Tầng 10, tòa nhà PV Gas, 673 Nguyễn Hữu Thọ, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP HCM
 • Điện thoại
  028 37.81.61.11
 • Fax
  028 37.81.71.11
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Hữu Bốn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đinh Văn Dĩnh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Fong Nyuk Loon
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thái Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Văn Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Học Hải
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Hạnh Thục
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Mạnh Hào
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Văn Thanh
  Tổng Giám đốc
 • Phạm Thanh Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Việt Hoài
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Ngọc Thường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Khả Thịnh
  Kế toán trưởng
 • Hồ Khả Thịnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ