Công ty Cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam (PVB: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Bọc Ống Dầu khí Việt Nam
 • Tên quốc tế
  PetroVietnam Coating Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Bọc Ống Dầu khí Việt Nam
 • Trụ sở chính
  Đường 2B, khu công nghiệp Phú Mỹ I, phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, Bà Rịa - Vũng Tàu
 • Điện thoại
  0643.924456 - 0643.924457
 • Fax
  0643.924455
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dầu khí
 • Ngành
  Dịch vụ và Thiết bị dầu khí
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Quyết Thắng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Hữu Dương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Văn Hưng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Hồng Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Tuấn Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Quang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Ánh Tuyết
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trịnh Mạnh Cường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Hồng Hải
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Huyền
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tuấn Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Thị Ngọc Hà
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ