Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An (PVA: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tổng Công ty Xây lắp Dầu khí Nghệ An
 • Tên quốc tế
  PetroVietnam - Nghe An Construction Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PVNC
 • Trụ sở chính
  Tầng 10 Tòa nhà Dầu khí Nghệ An - Số 7 Quang Trung - Thành phố Vinh - tỉnh Nghệ An.
 • Điện thoại
  +84-(0)38-384.45.60
 • Fax
  +84-(0)38-356.66.00.
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Hải Triều
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Tiến Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Bảng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Quốc Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đồng Xuân Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trương Thị Thu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đinh Quang Nho
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Hồng Triều
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Ngọc Bảng
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thế Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Quốc Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đồng Xuân Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Phúc
  Kế toán trưởng
 • Đặng Hương Ly
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ