Công ty Cổ phần Đầu tư PV2 (PV2: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Tài chính

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Đầu tư PV2
 • Tên quốc tế
  PV2 Investment Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PV2., JSC
 • Trụ sở chính
  Số 1 Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 62.73.26.59
 • Fax
  024 62.73.26.68
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tài chính
 • Ngành
  Tài chính chuyên biệt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lâm Nhật Sơn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Chu Minh Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tôn Thiện Việt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Trịnh Quốc Kiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Xuân Hân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Anh Vũ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thái Hà
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Vũ Xuân Hân
  Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Hương
  Kế toán trưởng
 • Đặng Huy Cảnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ