Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh (PTX: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Nghệ Tĩnh
 • Tên quốc tế
  Petrolimex Nghe Tinh Transportation and Service Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PTS Nghệ Tĩnh
 • Trụ sở chính
  Xóm 13, xã Nghi Kim, thành phố Vinh, Nghệ An
 • Điện thoại
  038.3851076
 • Fax
  038.3851886
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dầu khí
 • Ngành
  Tập đoàn dầu khí
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hoàng Công Thành
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Mạnh Xuân Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Ngọc Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Anh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Văn Tuyến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Anh Tuấn
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thanh Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trí Dũng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Công Thành
  Tổng Giám đốc
 • Trương Hồng Toàn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mạnh Xuân Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đào Ngọc Tiến
  Kế toán trưởng
 • Đào Ngọc Tiến
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ