Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng (PTS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hải Phòng
 • Tên quốc tế
  Hai Phong Petrolimex Transportation and Services Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PTS Hai Phong
 • Trụ sở chính
  Số 16 (61 mới) đường Ngô Quyền, P. Máy Chai, Q. Ngô Quyền, Hải Phòng
 • Điện thoại
  02253 76850
 • Fax
  2253765194
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Vận tải biển
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Đức Dự
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Ngọc Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trọng Thủy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Mạnh Kiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đào Thanh Liêm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hồng Anh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Phạm Kim Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Minh Khiêm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trọng Thủy
  Tổng Giám đốc
 • Đào Thanh Liêm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Thị Ngọc Anh
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ