Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In bưu điện (PTP: UPCOM) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Truyền thông

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dịch vụ Viễn thông và In bưu điện
 • Tên quốc tế
  Post Printing and Tele communication Services Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PTP
 • Trụ sở chính
  Số 564 Đường Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 38.77.14.33
 • Fax
  024 38.27.18.42
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Phương tiện truyền thông
 • Ngành
  Hoạt động xuất bản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phạm Ngọc Ninh
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Hoàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hồng Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Vũ Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Ngô Mạnh Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Triệu Long
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Trường Giang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Minh Huyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Mạnh Hùng
  Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Quang Vinh
  Tổng Giám đốc
 • An Văn Tâm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Mai Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Hoàn
  Kế toán trưởng
 • Trần Khánh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ