Công ty Cổ phần Dịch vụ - Xây dựng Công trình Bưu điện (PTO: UPCOM) Lĩnh vực: Viễn thông  > Ngành: Điện thoại cố định

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dịch vụ - Xây dựng Công trình Bưu điện
 • Tên quốc tế
  Post and Telecommunication Services Construction Work Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Công ty Cổ phần Dịch vụ - Xây dựng Công trình Bưu điện
 • Trụ sở chính
  Số 49 Bis, Trần Bình Trọng, phường 5, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3515 0584 - 3515 3249
 • Fax
  028 5150 580
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Viễn thông
 • Ngành
  Dịch vụ viễn thông cố định
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Mai Xuân Dung
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Thị Thu Hà
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Thân Quốc Tường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Quang Nghĩa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Thị Thu Trang
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Tấn Đạt
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Thúy Nga
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Thân Quốc Tường
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Chinh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Thị Kim Thy
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Ngọc Nga
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ