Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện (PTI: HNX) Lĩnh vực: Tài chính  > Ngành: Bảo hiểm phi nhân thọ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Cổ phần bảo hiểm bưu điện
 • Tên quốc tế
  Post & Telecommunication Joint Stock Insurance Corporation
 • Viết tắt
  PTI
 • Trụ sở chính
  Tầng 8, Số 4A, Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 37.72.44.66
 • Fax
  024 37.72.44.60/61
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Bảo hiểm
 • Ngành
  Bảo hiểm tài sản & thương vong
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Minh Đức
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Kim Kang Wook
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Mai Xuân Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Park Suk Gon
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Park Je Kwang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Minh Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Xuân Thu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Thắng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bea Tag Soo
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hà Ninh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Park Ki Huyn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Thanh Hiền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Bùi Xuân Thu
  Tổng Giám đốc
 • Cao Bá Huy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đỗ Quang Khánh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đoàn Kiên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lưu Phương Lan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Kim Lân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nghiêm Xuân Thái
  Phó Tổng Giám đốc
 • Cao Thu Hiền
  Kế toán trưởng
 • Lê Xuân Bách
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ