Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây (PTH: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Petrolimex Hà Tây
 • Tên quốc tế
  Ha Tay Petrolimex Transportation and Service Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PTS Hà Tây
 • Trụ sở chính
  Km 17, Quốc lộ 6, Đồng Mai, Hà Đông, Hà Nội.
 • Điện thoại
  024 3353 5228
 • Fax
  024 3353 1214
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Tự Cường
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Bùi Quốc Hoài
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tử Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiến Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Trương Định
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Chu Đức Hậu
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Nhung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Ngọc Vĩnh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Tự Cường
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tử Bình
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Tú Oanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tiến Cường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Văn Thường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Ngô Thị Vui
  Kế toán trưởng
 • Lê Tự Cường
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ