Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ (PTE: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xi măng Phú Thọ
 • Tên quốc tế
  PHU THO CEMENT JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  PTE
 • Trụ sở chính
  Khu 12, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba, tỉnh Phú Thọ
 • Điện thoại
  02103885310
 • Fax
  02103884023
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Triệu Quang Thuận
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thành Phú
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Khắc Lâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Quang Anh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Tuấn Đạt
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tạ Đức Thiệm
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Xuân Lâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Thanh Yên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Triệu Quang Thuận
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Xuân Sơn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Văn Khang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Tuấn Đạt
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phạm Quang Anh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Lam
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ