Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Phúc Thịnh (PTD: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thiết kế - Xây dựng - Thương mại Phúc Thịnh
 • Tên quốc tế
  Phuc Thinh Design Construction Trading Corporation
 • Viết tắt
  Phuc Thinh
 • Trụ sở chính
  2 Cộng hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 38.11.68.23
 • Fax
  028 38.11.68.43
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Công trình xây dựng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Tô Khải Đạt
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Minh Trúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Quang Huân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Yang Pei-Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hồ Thanh Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Dương Thị Ngọc Thùy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hoàng Trường Giang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Ngọc Tú
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tô Khải Đạt
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Quang Huân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Minh Trúc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Thanh Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hoàng Vũ
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ