Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ (PSP: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Đình Vũ
 • Tên quốc tế
  Dinh Vu Petroleum Service Port Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PTSC Đình Vũ
 • Trụ sở chính
  Lô CN2.1, KCN Đình Vũ, phường Đông Hải II, quận Hải An, thành phố Hải Phòng
 • Điện thoại
  +84-(0)31-397.97.10
 • Fax
  +84-(0)31-397.97.12
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Vũ Hữu An
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Huy Thế
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hải Bằng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Văn Đại
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tiên Phong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Cáp Trọng Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thành Trung
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Bùi Thị Lệ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Thị Ngọc Quý
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hải Bằng
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Ngọc Phách
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Văn Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đặng Kiến Nghiệp
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ