Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa (PSN: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Cảng Dịch vụ Dầu khí Tổng hợp PTSC Thanh Hóa
 • Tên quốc tế
  PTSC Thanh Hoa Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PTSC Thanh Hóa
 • Trụ sở chính
  Xã Nghi Sơn, Huyện Tĩnh Sơn, Tỉnh Thanh Hóa
 • Điện thoại
  84378710237
 • Fax
  84378710373
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dầu khí
 • Ngành
  Dịch vụ và Thiết bị dầu khí
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lê Văn Ngà
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Hùng Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hoài Đức
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tô Ngọc Thụ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Chánh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Xuân Tài
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Huyền Trang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Hùng Phương
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Khắc Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Tô Ngọc Thụ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Hoan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Hữu Hoan
  Kế toán trưởng
 • Trần Khắc Ngư
  Đại diện công bố thông tin
 • Hoàng Sĩ Hiếu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ