Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn (PSL: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Chăn nuôi Phú Sơn
 • Tên quốc tế
  Phu Son Livestock Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Phu Son Livestock Company
 • Trụ sở chính
  101 Ấp Phú Sơn, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai
 • Điện thoại
  +84-(0)61-386.90.64
 • Fax
  +84(0)61-386.90.65
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Nông sản và thủy hải sản
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phùng Khôi Phục
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hà Văn Sơn
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Phước Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Khâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Văn Trong
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vương Thị Kim Được
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trương Nguyễn Ngọc Hòa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Diên Anh Khoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hà Văn Sơn
  Tổng Giám đốc
 • Đỗ Văn Trong
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Anh
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ