Tổng Công ty cổ phần Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương (PRT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty cổ phần Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương
 • Tên quốc tế
  Binh Duong Producing and Trading Goods Corporation
 • Viết tắt
  Tổng Công ty cổ phần Sản xuất – Xuất nhập khẩu Bình Dương
 • Trụ sở chính
  A128, đường 3/2, khu phố Đông Tư, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương
 • Điện thoại
  0274 3755243
 • Fax
  0274 3755040
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lý Thanh Châu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • ĐInh Công Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Hồng Cường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Hửu Tín
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Thanh Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Thiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Trọng Nghĩa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Nguyên Vũ
  Tổng Giám đốc
 • Lý Thanh Châu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Mai Khánh Trình
  Giám đốc Tài chính
 • Đỗ Thị Thanh Thúy
  Kế toán trưởng
 • Trần Quốc Huân
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ