Công ty Cổ phần Portserco (PRC: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Giao thông công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Portserco
 • Tên quốc tế
  Portserco Joint Stock Company
 • Viết tắt
  Portserco
 • Trụ sở chính
  Số 59 Ba Đình, P.Thạch Thang, Q.Hải Châu, TP. Đà Nẵng
 • Điện thoại
  +84-(0)511-388.93.90
 • Fax
  +84-(0)511-386.37.36
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ vận tải
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Xuân Dũng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Tuyết
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Nam Hùng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Văn Quang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Lê Minh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tôn Thị Kim Tuyến
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Mai Thị Trúc Huyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Âu Thị Mai Hoa
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Lê Minh
  Tổng Giám đốc
 • Lê Nam Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Tuyết
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ