Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên (PPY: HNX) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Phú Yên
 • Tên quốc tế
  PETROLVIETNAM OIL PHU YEN JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  PV OIL PHÚ YÊN
 • Trụ sở chính
  157-159 Hùng Vương, Phường 5, Thành phố Tuy Hòa, Tỉnh Phú Yên
 • Điện thoại
  0573 823 232
 • Fax
  0573 828 643
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dầu khí
 • Ngành
  Dịch vụ và Thiết bị dầu khí
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Anh Toàn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Văn Hay
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Bích Thủy
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thái Định
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Minh Triết
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lại Thị Thu Hoài
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thái Định
  Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Hay
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Nguyên Hợp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Thị Hạnh
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thái Định
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ