Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dụng cụ điện & Điện tử

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dịch vụ kỹ thuật Điện lực Dầu khí Việt Nam
 • Tên quốc tế
  PetroVietnam Power Services Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PV Power Services
 • Trụ sở chính
  Tầng 7, tòa nhà Hỗn hợp HH3 Khu đô thị Mỹ Đình, Xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, Hà Nội
 • Điện thoại
  024 37.87.81.86
 • Fax
  024 37.87.81.85
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Thiết bị điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Phan Ngọc Hiền
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Ngô Kim Sơn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thế Hồng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Minh Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Mai Văn Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Hùng Anh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Quang Đông
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lữ Văn Thụ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Minh Tuấn
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Quang Dũng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phùng Văn Đức
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Duy Nhị
  Phó Tổng Giám đốc
 • Mã Ngọc Kỳ
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Đình Thái
  Kế toán trưởng
 • Lê Đình Thái
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ