Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú (PPP: HNX) Lĩnh vực: Y tế  > Ngành: Dược phẩm & công nghệ sinh học

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Dược phẩm Phong Phú
 • Tên quốc tế
  Phong Phu Pharmaceutial Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PP.Pharco
 • Trụ sở chính
  Lô số 12, đường số 8, Khu công nghiệp Tân Tạo, Phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Tp. HCM
 • Điện thoại
  2838550908
 • Fax
  2838548334
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Y tế
 • Ngành
  Dược phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Thái Nhã Ngôn
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hồ Vinh Hiển
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Bích Ngọc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Thanh Trúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tô Thái Hân
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hứa Thị Duyên Khoe
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Văn Chắc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Thị Minh Tâm
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Thái Nhã Ngôn
  Tổng Giám đốc
 • Hồ Vinh Hiển
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Hùng
  Giám đốc Tài chính
 • Nguyễn Minh Hùng
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ