Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú (PPH: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Hàng hóa cá nhân

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Cổ phần Phong Phú
 • Tên quốc tế
  Phong Phu Corporation
 • Viết tắt
  Phong Phu Corp.
 • Trụ sở chính
  48 Tăng Nhơn Phú, Khu phố 3, Phường Tăng Nhơn Phú B, quận 9, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam
 • Điện thoại
  028 3514 7340
 • Fax
  028 3840 6790
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Đồ dùng cá nhân và đồ gia dụng
 • Ngành
  Đồ may mặc, trang sức, phụ kiện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Quang Nghị
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Nga
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Quang Sáng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Bùi Thị Thu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Xuân Trình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Minh Hương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Mỹ Lệ
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Thùy Dương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Liên Hữu
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Xuân Trình
  Tổng Giám đốc
 • Bùi Thị Thu
  Phó Tổng Giám đốc
 • Võ Đình Hùng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Nhiệm
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thị Ánh Ngọc
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lý Anh Tài
  Phó Tổng Giám đốc
 • Đinh Hồng Tiến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Kim Hằng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trương Thị Ngọc Phượng
  Giám đốc Tài chính
 • Đặng Thanh Phước
  Kế toán trưởng
 • Phạm Xuân Trình
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ