Công ty Cổ phần Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Phú Phong (PPG: OTC) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Xây dựng & Vật liệu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Sản xuất-Thương mại-Dịch vụ Phú Phong
 • Tên quốc tế
  Phu Phong Corporation
 • Viết tắt
  PP.Corporation
 • Trụ sở chính
  Lô 04, Đường B, Khu công nghiệp Tân Tạo, Quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 750.59.32
 • Fax
  028 750.59.07
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Xây dựng & Vật liệu
 • Ngành
  Vật liệu xây dựng & Thiết bị lắp đặt
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Trần Vĩ Quyền
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Diệp Bảo Cánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu Lộc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Hoài Thu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lương Trọng Tuấn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hòa
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Lê Thị Phương Dung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Vĩ Quyền
  Tổng Giám đốc
 • Trần Cao Sơn
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Văn Bạo
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ