Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam (PPE: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Dịch vụ hỗ trợ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Tư vấn Điện lực Dầu khí Việt Nam
 • Tên quốc tế
  PetroVietnam Power Engineering Consulting Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PVPOWER ENGINEERING.JSC
 • Trụ sở chính
  Số 198 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân, HN
 • Điện thoại
  +84 (04) 62 85 84 32
 • Fax
  +84 (04) 62 85 84 33
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Dịch vụ hỗ trợ kinh doanh
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Zhang Zheng Ming
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Phạm Thị Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Song Liwei
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Thu Phương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Anh Thái
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Hải Đường
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đỗ Trường Giang
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Mạnh Hùng
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Zhang Zheng Ming
  Tổng Giám đốc
 • Trương Thị Hải Yến
  Kế toán trưởng
 • Trương Thị Hải Yến
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ