Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại (PPC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ công cộng  > Ngành: Điện lực

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại
 • Tên quốc tế
  Pha Lai Thermal Power Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PLPC
 • Trụ sở chính
  Thôn Phao Sơn,thị trấn Phả Lại, Chí Linh, Hải Dương
 • Điện thoại
  +84-(0)320-3881126
 • Fax
  +84-(0)320-88.13.38
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ tiện ích
 • Ngành
  Điện
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Văn Thủy
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Quyền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Văn Thư
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Quyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thành Trung
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Tuấn Hải
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Huy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Hồ Trung Thành
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hồ Trần Diệu Lynh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Phạm Văn Thư
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Quyên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Thủy
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Lê Thế Sơn
  Kế toán trưởng
 • Lê Thế Sơn
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ