Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần (POW: HOSTC) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam – Công ty cổ phần
 • Tên quốc tế
  PetroVietnam Power Corporation
 • Viết tắt
  PV POWER
 • Trụ sở chính
  Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 đường Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam
 • Điện thoại
  024 22210288
 • Fax
  024 22210388
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dầu khí
 • Ngành
  Khai thác & Sản xuất
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Hồ Công Kỳ
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Lê Như Linh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Xuân Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Huy An
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Quý
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Quốc Hải
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Vũ Thị Ngọc Dung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lý Thị Thu Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Lê Như Linh
  Tổng Giám đốc
 • Phan Đại Thành
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Mạnh Tưởng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Duy Giang
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Đạo
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Ngọc Bích
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hoàng Văn Nghiệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hà Thị Minh Nguyệt
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Ngọc Hà
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ