Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng (POV: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Vũng Áng
 • Tên quốc tế
  Vung Ang Petroleum Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PV OiL Vũng Áng
 • Trụ sở chính
  Số 417 Trần Phú, Tp.Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh
 • Điện thoại
  393692555
 • Fax
  393692999
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Dầu khí
 • Ngành
  Dịch vụ và Thiết bị dầu khí
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đinh Hồng Long
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Trung Kiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Tiến Đại
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vương Dũng Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Duy Dũng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Minh Châu
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Thu Huyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Nam Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Trung Kiên
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Hồng Minh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thái Hòa
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Tiến Đại
  Phó Tổng Giám đốc
 • Bùi Đức Duy
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ