Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC (POS: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Dịch vụ Lắp đặt, Vận hành và Bảo dưỡng Công trình Dầu khí biển PTSC
 • Tên quốc tế
  PTSC Offshore Services Joint Stock Company
 • Viết tắt
  POS
 • Trụ sở chính
  Cảng Hạ Lưu PTSC, số 65A đường 30/4, phường Thắng Nhất, thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu
 • Điện thoại
  (064) 3515758
 • Fax
  (064) 3515759
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dầu khí
 • Ngành
  Dịch vụ và Thiết bị dầu khí
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Tiên Phong
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Dương Hùng Văn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thế Hoàng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Vũ Chi Viện
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Ngọc Chương
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Bảo
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thanh Tuyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Minh Hương
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Dương Hùng Văn
  Tổng Giám đốc
 • Lê Toàn Thắng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Văn Điệp
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Chi Viện
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Trường
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Minh Ngọc
  Kế toán trưởng
 • Vũ Chi Viện
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ