Công ty Cổ phần Thép Pomina (POM: HOSTC) Lĩnh vực: Vật liệu cơ bản  > Ngành: Kim loại công nghiệp

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Thép Pomina
 • Tên quốc tế
  Pomina Steel Corporation
 • Viết tắt
  POMINA
 • Trụ sở chính
  Đường 27, KCN Sóng Thần II, Dĩ An, Bình Dương
 • Điện thoại
  +84-(0)650-371.00.51/371.00.52
 • Fax
  +84-(0)650-374.08.62
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Tài nguyên
 • Ngành
  Thép
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đỗ Xuân Chiểu
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Duy Thái
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Tiến Sĩ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Văn Khánh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Đỗ Thị Kim Cúc
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Võ Thị Thu Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Tô Tử
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đỗ Hoàn Mỹ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Bạch Trường Chinh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Tiến Sĩ
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thanh Lan
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Nhật Trường
  Kế toán trưởng

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ