Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình (POB: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Sản xuất dầu khí

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
 • Tên quốc tế
  Thai Binh Petrovietnam Oil Joint Stock Company
 • Viết tắt
  CTCP Xăng dầu Dầu khí Thái Bình
 • Trụ sở chính
  Số 545 đường Trần Lãm, phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
 • Điện thoại
  (0227) 3833552
 • Fax
  (0227) 3838757
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dầu khí
 • Ngành
  Tập đoàn dầu khí
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đoàn Duy Công
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hoàng Minh Tiến
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tôn Quốc Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Thủy
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đặng Tùng Sơn
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thương Huyền
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tôn Quốc Bình
  Tổng Giám đốc
 • Ngô Văn Tuân
  Phó Tổng Giám đốc
 • Vũ Mạnh Cường
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Thị Mai
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ