Công ty cổ phần thương mại Phú Nhuận (PNG: UPCOM) Lĩnh vực: Hàng tiêu dùng  > Ngành: Sản xuất thực phẩm

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần thương mại Phú Nhuận
 • Tên quốc tế
  PHU NHUAN TRADING JOINT STOCK COMPANY
 • Viết tắt
  PNCo
 • Trụ sở chính
  82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  903705787
 • Fax
  2838443980
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Thực phẩm & Đồ uống
 • Ngành
  Sản xuất thực phẩm
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Ngọc Dung
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Điệp
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Quang Toàn
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thùy Trang
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nhữ Đình Tuyển
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hà Tiến Bình
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Thắng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Văn Ngọc
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thị Hạnh Tiên
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Thu Nga
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Trần Xuân Ánh
  Tổng Giám đốc
 • Nhữ Đình Tuyển
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Ngọc Dung
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Xuân Ánh
  Kế toán trưởng
 • Trần Xuân Ánh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ