Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định (PND: UPCOM) Lĩnh vực: Dầu Khí  > Ngành: Dụng cụ, dịch vụ & Phân phối Dầu

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty cổ phần Xăng dầu Dầu khí Nam Định
 • Tên quốc tế
  Petrovietnam Oil Nam Dinh Joint Stock Company
 • Viết tắt
  PV OIL Nam Dinh
 • Trụ sở chính
  Số 115C ngõ Dầu khí, đường Giải Phóng, phường Trường Thi, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định
 • Điện thoại
  0350.386 3650
 • Fax
  0350.386 4560
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dầu khí
 • Ngành
  Dịch vụ và Thiết bị dầu khí
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Ngọc Phúc
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thu Hiền
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Hoàng Nguyên Thanh
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Minh Phượng
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thu Hường
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Chu Đình Phúc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Hoàng Nguyên Thanh
  Tổng Giám đốc
 • Cao Anh Tuấn
  Phó Tổng Giám đốc
 • Phan Trung Kiên
  Phó Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Tuấn Tú
  Kế toán trưởng
 • Trần Xuân Hạnh
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ