Công ty Cổ phần văn hoá Phương Nam (PNC: HOSTC) Lĩnh vực: Dịch vụ tiêu dùng  > Ngành: Bán lẻ

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần văn hoá Phương Nam
 • Tên quốc tế
  Phuong Nam Cultural Joint Stock Corporation
 • Viết tắt
  PNC
 • Trụ sở chính
  940 Đường 3/2, Phường 15, Quận 11, Tp. Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 3866.34.47
 • Fax
  028 3866.34.49
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Dịch vụ bán lẻ
 • Ngành
  Cửa hàng chuyên dụng
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đặng Bá Tùng
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Tuấn Quỳnh
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Đỗ Hoàng Trang
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Hoạt
  Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đức Long
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Đăng Khoa
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phạm Uyên Nguyên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Thị Mai
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Ngọc Bích
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Huỳnh Kim Đảnh
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Dương Thị Kim Đính
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Huỳnh Thị Thanh Trúc
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Hữu Hoạt
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Như Quỳnh
  Giám đốc Tài chính
 • Ông Thu Nga
  Kế toán trưởng
 • Nguyễn Hữu Hoạt
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ