Công ty Cổ phần vật liệu bưu điện TELVINA (PMT: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần vật liệu bưu điện TELVINA
 • Tên quốc tế
  TELVINA Telecommunications Joint Stock Company
 • Viết tắt
  TELVINA
 • Trụ sở chính
  xã Yên Viên, Gia Lâm, Hà Nội.
 • Điện thoại
  024 38784510
 • Fax
  024 38780023
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  UPCOM Index
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Thiết bị viễn thông
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Nguyễn Thanh Hải
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Trần Hậu Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Trần Hữu Hồng Trường
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Tô Chí Thành
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Hữu Thành
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Hoàng Lan
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đỗ Thị Lan Anh
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Bích Hiệp
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Tô Chí Thành
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Thị Bích Hiền
  Kế toán trưởng
 • Tô Chí Thành
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ