Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu (PMS: HNX) Lĩnh vực: Công nghiệp  > Ngành: Công nghiệp kỹ thuật

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần Cơ khí Xăng dầu
 • Tên quốc tế
  Petroleum Mechanical Stock Company
 • Viết tắt
  PMSC
 • Trụ sở chính
  446 Nơ Trang Long, F13, Quận Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  028 35533325
 • Fax
  028 35533029
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
  HNX Index
 • Lĩnh vực
  Hàng hóa và dịch vụ công nghiệp
 • Ngành
  Xe tải và phương tiện vận chuyển thương mại
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Đoàn Đắc Học
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Hồ Trí Lượng
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Quang Kiên
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Lê Huy Hiệp
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Duy Hải
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Ngô Quý Dung
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đoàn Đắc Học
  Tổng Giám đốc
 • Nguyễn Vũ Bảo Hoàng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Hồ Trí Lượng
  Phó Tổng Giám đốc
 • Dương Thị Bạch Xuyến
  Phó Tổng Giám đốc
 • Trần Văn Phúc
  Kế toán trưởng
 • Hồ Trí Lượng
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ