Công ty Cổ phần vật tư Bưu điện (PMJ: UPCOM) Lĩnh vực: Công nghệ  > Ngành: Dụng cụ & công nghệ phần cứng

TÊN CÔNG TY VÀ ĐỊA CHỈ

 • Tên pháp định
  Công ty Cổ phần vật tư Bưu điện
 • Tên quốc tế
  P&T Material Supply Joint-Stock Company
 • Viết tắt
  POTMASCO
 • Trụ sở chính
  270 Lý Thường Kiệt, Phường 14, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh
 • Điện thoại
  2838640021
 • Fax
  2838641020
 • Website

CHI TIẾT

 • Thành viên của TTGD
   
 • Lĩnh vực
  Công nghệ
 • Ngành
  Thiết bị viễn thông
 • Số chi nhánh
  0
 • Số nhân viên
  0

BAN LÃNH ĐẠO

 • Tên
  Chức vụ
 • Lý Chí Đức
  Chủ tịch Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Phương Liễu
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Đắc Thọ
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Phan Thị Thanh Sâm
  Thành viên Hội đồng quản trị
 • Nguyễn Thị Thanh Hiền
  Trưởng Ban Kiểm soát
 • Trần Thúy Ngân
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Nguyễn Thị Mỹ Lệ
  Thành viên Ban Kiểm soát
 • Đoàn Minh Đôn
  Tổng Giám đốc
 • Vũ Văn Thanh
  Phó Tổng Giám đốc
 • Huỳnh Ngọc Thu
  Đại diện công bố thông tin

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

LĨNH VỰC KINH DOANH

VỊ THẾ CÔNG TY

CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN VÀ ĐẦU TƯ